• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Toàn Quốc CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGÀNH VẬN TẢI BỘ TOÀN QUỐC

  tập huấn quản lý vận tải cấp chứng chỉ
 2. D

  Hải Dương Chứng chỉ Kế toán trưởng - Học viện Tài chính

  kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
 3. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  tuyển sinh học online 29/5
 4. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  ib zalo thông tin chi tiết
 5. D

  Hải Dương Chứng chỉ Kế toán trưởng - Học viện Tài chính

  kkế toán trưởng học online
 6. D

  Toàn Quốc CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGÀNH VẬN TẢI BỘ TOÀN QUỐC

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI - Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Điều 67: Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó quy định: Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải -...
 7. D

  Hải Dương Chứng chỉ Kế toán trưởng - Học viện Tài chính

  nhận hồ sơ kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp
 8. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  lớp mới khai giảng tháng 5/2022
 9. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

  khai giảng lớp mới tháng 5 học online
 10. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  tuyển sinh lớp mới
 11. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  khai giảng lớp mới học online
 12. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

  chứng chỉ khai thác vận tải đường bộ
 13. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  tuyển sinh lớp mới tháng 5
 14. D

  Hải Dương Chứng chỉ Kế toán trưởng - Học viện Tài chính

  kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp
 15. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  có lớp học ngày
 16. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  đã có lịch học tháng 3
 17. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  học online cuối tuần
 18. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  tuyển sinh lớp mới học chủ nhật
 19. D

  Hải Dương Chứng chỉ Kế toán trưởng - Học viện Tài chính

  học online buổi tối, chứng chỉ có giá trị pháp lý
 20. D

  Hải Dương Chứng chỉ Kế toán trưởng - Học viện Tài chính

  tuyển sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp
 21. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  tuyển sinh lớp mới 0902 86 86 84
 22. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  học chủ nhật hàng tuần 0902 86 86 84
 23. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

  học onlien ngoài giờ hành chính
 24. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

  chứng chỉ chuẩn mẫu của Bộ Nội vụ
 25. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  đăng ký học online 0902 86 86 84
 26. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  KHOÁ HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN - Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển; - Căn cứ thông tư số 13/2017/TT-BGTVT...
 27. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

  Chứng chỉ sơ cấp vận tải đường bộ
 28. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

  học ngày thứ 7, chủ nhật
 29. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

  đăng ký học 0902 86 86 84
 30. D

  Hải Dương Chứng chỉ Kế toán trưởng - Học viện Tài chính

  kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
 31. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI - Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Điều 67: Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó quy định: Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải -...