• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

chứng chỉ sơ cấp vận tải

  1. D

    Hải Dương ĐÀO TẠO SƠ CẤP ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ (học online)

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH MỞ LỚP SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI PHƯƠNG THANH: 0902 86 86 84 Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vật tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư số...
  2. H

    Toàn Quốc KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI 0978868612

    KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI 0978868612, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÀNH NGHỀ VẬN TẢI. CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI, Chứng chỉ Khai thác vận tải đường bộ, Chứng chỉ sơ cấp vận tải, CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHO GIÁM ĐỐC & QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI Căn cứ nghị định số 10/2020/NĐ-CP...