• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

đại lý hàng hải

 1. D

  Toàn Quốc CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN HỌC ONLINE - THỜI GIAN NGẮN Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng Điều kiện về nhân viên đại lý: Nhân viên đại lý tàu biển phải...
 2. D

  Hải Dương Chứng chỉ Đại lý tàu biển học online

  KHOÁ HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN - HỌC ONLINE hotline: Ms Thanh 0902 86 86 84 - Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý...
 3. D

  Hải Dương Chứng chỉ Đại lý tàu biển học online

  KHOÁ HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN HỌC ONLINE hotline: 0902 86 86 84 - Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển; -...