• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

đại lý tàu biển

 1. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN

  KHOÁ HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN - Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển; - Căn cứ thông tư số 13/2017/TT-BGTVT...
 2. D

  Hải Dương ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ TÀU BIỂN ONLINE

  KHOÁ HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN - HỌC ONLINE hotline: 0902 86 86 84 - Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển; -...
 3. D

  Hải Dương Chứng chỉ Đại lý tàu biển học online

  KHOÁ HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN - HỌC ONLINE hotline: Ms Thanh 0902 86 86 84 - Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý...
 4. D

  Hải Dương Chứng chỉ Đại lý tàu biển học online

  KHOÁ HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN HỌC ONLINE hotline: 0902 86 86 84 - Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển; -...