• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

kế toán trưởng

 1. D

  Hải Dương HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HẢI DƯƠNG (lớp online)

  HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG CHỨNG CHỈ PHÔI BỘ TÀI CHÍNH Cô Thanh: 0902 86 86 84 Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn tốt, kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan, học viên sẽ được trang bị, cập nhật, hệ thống hoá và nâng cao những kiến thức cơ...
 2. D

  Hải Dương ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (học online)

  BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (HỌC ONLINE) HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CẤP CHỨNG CHỈ - CÓ GIÁ TRỊ BỔ NHIỆM Cô Thanh 0902 86 86 84 Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính Nhà nước có được bổ nhiệm kế toán trưởng không, hay là chỉ bố trí phụ trách kế toán? Các đơn vị...
 3. D

  Hải Dương CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP (lớp học online)

  LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN BỘ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ LỚP: Cô THANH 0902 86 86 84 Chứng chỉ kế toán trưởng là chứng chỉ chứng nhận bạn đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng. Chứng chỉ kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp và quản lý...
 4. D

  Toàn Quốc BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

  BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG CHỨNG CHỈ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - BỘ TÀI CHÍNH Điều 52 Luật Kế toán 2015, Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP và có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: + Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; + Có trình độ chuyên môn, nghiệp...
 5. D

  Hải Dương Chứng chỉ Kế toán trưởng - Học viện Tài chính

  KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HỌC ONLINE HOTLINE: Ms Thanh 0902 86 86 84 ++++ Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn tốt, kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan. +++++ Đối tượng học: những người có đủ 2 điều kiện dưới đây: – Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán...