• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

thùng rác để kim y tế

  1. M

    Hải Dương Thùng rác bệnh viện 5L, thùng rác nắp lật 5L, thùng rác Y tế 5L

    Thùng rác bệnh viện 5L, thùng rác nắp lật 5L, thùng rác Y tế 5L Thùng rác 5L thiết kế nắp lật tiện dụng giúp người dùng có thể bỏ rác mà vẫn hạn chế tiếp xúc với thùng tránh sự lây nhiễm của chất thải/rác thải sinh học chứa trong thùng. Thùng rác nắp bập bênh 5L với thiết kế gọn gàng và dung...