• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Hải Dương Domain là gì

thuthachtos

Hội viên lâu năm
#1
Domain là gì?
Domain (tên miền) là địa chỉ trang web mà khách hàng dùng để gõ vào thanh URL khi muốn truy cập vào website của bạn. Ví dụ trong địa chỉ email của bạn, domain chính là thành phần chữ xuất hiện giữa ký hiệu “@” và phần đuôi “.com”, “.org”, “.net,” v.v. (Ví dụ: yourname@domain.com.).
Ví dụ tên miền
Để hiểu rõ hơn về domain là gì, sau đây sẽ là ví dụ để bạn nắm rõ hơn:
Domain Name là gì?
DNS là gì ?
Mỗi trang web trên internet được lưu trữ trên một máy chủ. Mỗi máy chủ đó có một địa chỉ giao thức internet (IP), một bộ gồm 4 số từ 0 đến 255, được phân tách bằng dấu chấm, cho máy tính biết chính xác làm thế nào để tiếp cận. Địa chỉ IP mặc dù hữu ích cho máy tính, nhưng không thân thiện với con người do rất khó nhớ, do đó Domain name xuất hiện, đây là một thay thế dễ nhớ cho các địa chỉ IP. Khi đó, DNS (viết tắt của Domain name system) chính là hệ thống phân giải tên miền, đóng vai trò trong việc “phiên dịch” từ tên miền ở dạng là một URL thành một địa chỉ IP và ngược lại.