• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Tin mới Hải Dương thông qua chủ trương đầu tư xây cầu Kênh Vàng và đường dẫn nối với Bắc Ninh

Hải Dương Plus

Hội viên lâu năm
#1
HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối với Bắc Ninh. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 180 tỷ đồng.
Theo đó, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII (kỳ họp chuyên đề) đã thông qua Nghị quyết về việc chấp thuận tham gia đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương với kinh phí dự kiến khoảng 180 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.
Trong đó, tỉnh Hải Dương thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án thuộc địa phận tỉnh Hải Dương và kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách của tỉnh Hải Dương.
Theo tờ trình, tỉnh Hải Dương thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án thuộc địa phận tỉnh Hải Dương với kinh phí dự kiến khoảng 180 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.
Phi_cnh_cu_Kenh_Vang._nh_-_Cng_thong_tin_in_t_tnh_Bc_Ninh.png
Phối cảnh cầu Kênh Vàng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

HĐND tỉnh Bắc Ninh đã có Nghị quyết số 366/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu. HĐND, UBND tỉnh Hải Dương căn cứ để cân đối, bố trí vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm của tỉnh Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Giao thông - Vận tải là cơ quan đầu mối trong quá trình thực hiện dự án, làm việc và thống nhất với cơ quan đầu mối của tỉnh Bắc Ninh về tiến độ triển khai thực hiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu HĐND, UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm của tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, đưa diện tích đất phải thu hồi thuộc địa phận tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện làm cơ sở thu hồi và giao đất thực hiện dự án; tham mưu UBND tỉnh thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện dự án.

Với dự án này, UBND huyện Nam Sách có trách nhiệm rà soát, đưa diện tích đất phải thu hồi vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Đồng thời, UBND huyện Nam Sách tổ chức lập phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư của dự án thuộc địa phận tỉnh Hải Dương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đã khẳng định: Đây là một Dự án lớn, trọng điểm phục vụ dân sinh được hai tỉnh Bắc Ninh - Hải Dương thống nhất triển khai thực hiện, do vậy cần phải có sự thông tin, phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt, thông suốt. Đề nghị UBND tỉnh quyết liệt điều hành tổ chức thực hiện.
Ong_Phm_Xuan_Thng_y_vien_Trung_ng_ng_Bi_th_Tnh_y_Ch_tch_HND_tnh_Hi_Dng_phat_biu_ti_k_hp.jpg
Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu tại kỳ họp

Đồng thời, yêu cầu bố trí cân đối vốn thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm của tỉnh Hải Dương đảm bảo đúng tiến độ thực hiện chung. Rà soát, đưa diện tích đất thu hồi vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định.