• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

tư vấn địa phương

  1. songnam

    Toàn Quốc Dịch Vụ Tư Vấn Địa Phương, Tư Vấn Thiết Kế Song Nam

    Tư vấn địa phương (local consultant) đóng một vai trò quan trọng trong việc triển khai các công tác tư vấn thiết kế, xin phép xây dựng và giám sát, quản lý các dự án sử dụng nhà thầu tư vấn chính nước ngoài. Một dự án sử dụng nhà thầu tư vấn nước ngoài thực hiện các công việc chuyên môn chính...